برگر گوسفندی 100 درصد گوشت 500 گرم پمینا کالهموجود نیست!

 • وزن خالص

  500

 • برند

  کاله / پمینا

 • تولید

  ایران

 • نوع

  برگر گوشت

 • کد بهداشتی

  49/14932

 • درصد گوشت

  100