هات داگ 55 درصد گوشت 250 گرمی فیله کالهموجود نیست!

 • برند

  کاله فیله

 • تولید

  ایران

 • نوع

  سوسیس هات داگ گوشت مرغ گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی

 • کد بهداشتی

  49/15437

 • پروانه بهره برداری

  638

 • درصد گوشت

  55 25 درصد گوشت مرغ 30 درصد گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی