پنیر سفید تازه 350 گرمی حامی کالهموجود نیست!

 • وزن خالص

  350

 • برند

  کاله

 • تولید

  ایران

 • چربی

  10 درصد

 • نوع

  پنیر سفید تازه

 • کد بهداشتی

  49/15453