نارنگی درجه یک 1 کیلوموجود نیست!

 • تولید

  ایران

 • نوع

  نارنگی

 • سایز

  بزرگ

 • تعداد تقریبی

  8

 • کیفیت

  تازه بار