سفره یکبار مصرف تجزیه پذیر شفاف صدفی 10 متری مقدمموجود نیست!

  • برند

    مقدم

  • تولید

    ایران

  • نوع

    سفره یک بار مصرف 10 متری 120 سانتیمتری پلاستیکی