دوغ نعنایی بدون گاز گرما دیده 900 گرمی بفرینموجود نیست!

 • وزن خالص

  900

 • برند

  بفرین

 • تولید

  ایران

 • نوع

  دوغ بدون گاز گرما دیده نعنایی

 • طعم

  نعناع

 • کد بهداشتی

  41/10077