کالاهای ویژه بنر

ماست کم چرب پروبیوتیک 900 گرمی کاله

9,500 ت
افزودن به سبد خرید
سس ماست 450 گرمی کاله

11,500 ت
افزودن به سبد خرید
ماست پر چرب سون 4 درصد چربی 900 گرمی کاله

15,000 ت
افزودن به سبد خرید
ماست پر چرب لاکتیویا 900 گرمی کاله

17,000 ت
افزودن به سبد خرید
ماست کم چرب 1.4 درصد 1.5 کیلویی کاله

17,000 ت
افزودن به سبد خرید
ماست پرچرب غنی شده 1900 گرم کاله

17,000 ت
افزودن به سبد خرید
ماست کم چرب غنی شده دبه 1900 گرمی کاله

17,000 ت
افزودن به سبد خرید
ماست سون پر چرب سطلی 1500 گرمی کاله

25,300 ت
افزودن به سبد خرید
ماست ناری 5 درصد چربی کفیر 1400 گرمی کاله

26,500 ت
افزودن به سبد خرید