کالاهای گروه «حبوبات و غلات»

بلغور جو 300 گرمی گلها

8,800 ت
افزودن به سبد خرید
بلغور جو 900 گرم گلستان

11,900 ت
افزودن به سبد خرید
بلغور گندم 900 گرم گلستان

10,900 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 170 گرمی گلها

7,200 ت
افزودن به سبد خرید
جو پوست کنده 300 گرمی گلها

9,000 ت
افزودن به سبد خرید
دال عدس 900 گرمی گلستان

30,900 ت
افزودن به سبد خرید
%8
عدس 900 گرم گلستان
32,500 ت 29,900 ت
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرمی گلستان

39,900 ت
افزودن به سبد خرید
%8
گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان
10,900 ت 10,028 ت
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم گلستان

54,500 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لپه 900 گرمی گلستان
36,900 ت 34,317 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
38,500 ت 35,420 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
38,900 ت 36,177 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
30,900 ت 28,737 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
38,500 ت 35,420 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
38,900 ت 36,177 ت
افزودن به سبد خرید
%6
ماش 900 گرم گلستان
29,900 ت 28,106 ت
افزودن به سبد خرید
نخود 900 گرم گلستان

29,500 ت
افزودن به سبد خرید
پرشته 500 گرمی فله


موجود نیست!
جو پرک 200 گرمی برتر


موجود نیست!
جو پرک 500 گرمی فله


موجود نیست!
جو سوپ 500 گرمی فله


موجود نیست!
دال عدس 500 گرمی فله


موجود نیست!
ذرت 200 گرمی گلها


موجود نیست!
عدس 900 گرمی آذوقه


موجود نیست!
عدس 900 گرمی آوازه


موجود نیست!
عدس 900 گرمی همگل


موجود نیست!
لپه 900 گرم سبد چین


موجود نیست!
لپه 900 گرم شادینو


موجود نیست!
لپه 900 گرمی آذوقه


موجود نیست!
لپه 900 گرمی سبلان


موجود نیست!
لپه 900 گرمی فامیلا


موجود نیست!
لپه 900 گرمی گلزار


موجود نیست!
محدوده قیمت:
  • فقط کالاهای موجود
برند:
تولید:
نوع:
طعم:
سایز:
عملکرد: