کالاهای گروه «حبوبات و غلات»

%7
بلغور 500 گرمی شادینو
5,700 ت 5,301 ت
افزودن به سبد خرید
%8
بلغور جو 300 گرمی گلها
5,680 ت 5,226 ت
افزودن به سبد خرید
بلغور جو 900 گرم گلستان

11,900 ت
افزودن به سبد خرید
بلغور گندم 900 گرم گلستان

10,900 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 170 گرمی گلها

6,950 ت
افزودن به سبد خرید
%7
جو پرک 250 گرم شادینو
4,250 ت 3,953 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 400 گرم گلستان

6,900 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 450 گرم سبدچین

4,550 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 500 گرمی فله

3,750 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک دو سر 20 دقیقه 500 گرم هاتی کارا

29,500 ت
افزودن به سبد خرید
%10
جو پوست کنده 300 گرمی گلها
5,550 ت 4,995 ت
افزودن به سبد خرید
%7
جو پوست کنده 700 گرمی شادینو
7,000 ت 6,510 ت
افزودن به سبد خرید
جو پوست کنده درجه یک 500 گرمی فله

3,750 ت
افزودن به سبد خرید
دال عدس 500 گرمی فله

7,500 ت
افزودن به سبد خرید
ذرت درجه یک آمریکایی 500 گرمی فله

8,000 ت
افزودن به سبد خرید
رشته پلویی فله 900 گرمی حامدی فله

7,500 ت
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرم گلستان

32,500 ت
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرمی گلستان

32,900 ت
افزودن به سبد خرید
عدس آش ریز 500 گرمی فله

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
عدس آش ریز قرمز 500 گرمی فله

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
عدس پلویی 500 گرمی فله

11,000 ت
افزودن به سبد خرید
%7
عدس پلویی 900 گرم شادینو
25,560 ت 23,771 ت
افزودن به سبد خرید
%6
گندم پوست کنده 300 گرمی گلها
5,550 ت 5,217 ت
افزودن به سبد خرید
گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان

10,900 ت
افزودن به سبد خرید
گندم پوست کنده 900 گرمی همگل

9,900 ت
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم گلستان

36,500 ت
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم سبد چین

31,350 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لپه 900 گرم شادینو
28,950 ت 26,924 ت
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرمی گلستان

36,900 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا چشم بلبلی 900 گرم سبد چین

30,050 ت
افزودن به سبد خرید
%5
لوبیا چیتی 900 گرم شادینو
30,450 ت 28,928 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان

38,500 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان

38,900 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی درجه یک 500 گرمی فله

13,500 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرم سبد چین

26,150 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرمی گلستان

30,900 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز 500 گرمی فله

11,000 ت
افزودن به سبد خرید
%5
لوبیا قرمز 900 گرم شادینو
24,300 ت 23,085 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان

38,500 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان

38,900 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز درشت 500 گرمی فله

11,000 ت
افزودن به سبد خرید
ماش 900 گرم گلستان

29,900 ت
افزودن به سبد خرید
نخود 500 گرمی فله

5,000 ت
افزودن به سبد خرید
%7
نخود 900 گرم شادینو
16,300 ت 15,159 ت
افزودن به سبد خرید
نخود 900 گرم گلستان

18,500 ت
افزودن به سبد خرید
نخود 900 گرمی گلستان

18,900 ت
افزودن به سبد خرید
پرشته 500 گرمی فله


موجود نیست!
جو پرک 200 گرمی برتر


موجود نیست!
جو سوپ 500 گرمی فله


موجود نیست!
ذرت 200 گرمی گلها


موجود نیست!
عدس 900 گرمی آذوقه


موجود نیست!
عدس 900 گرمی آوازه


موجود نیست!
عدس 900 گرمی همگل


موجود نیست!
محدوده قیمت:
  • فقط کالاهای موجود
برند:
تولید:
نوع:
طعم:
سایز:
عملکرد: