کالاهای گروه «شیر»

دسر نوشیدنی موزی 1 لیتری کاله

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب 200 میلی لیتری روزانه

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب 200 میلی لیتری میهن

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری پگاه
7,400 ت 6,956 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب فرادما 1 لیتری کاله

7,400 ت
افزودن به سبد خرید
شیر تازه پر چرب 3 درصد 1 لیتری عالیس

10,500 ت
افزودن به سبد خرید
%4
شیر تازه پر چرب 3 درصد 955 میلی لیتری کاله
7,500 ت 7,200 ت
افزودن به سبد خرید
%13
شیر تازه کم چرب 1.2 درصد بطری 946 میلی لیتری پگاه
6,500 ت 5,655 ت
افزودن به سبد خرید
شیر تازه کم چرب 1.5 درصد 1 لیتری عالیس

9,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر توت فرنگی 1 لیتری میهن

8,000 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر توت فرنگی 1.5 درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه
2,500 ت 2,350 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر طالبی 1.5 درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه
3,000 ت 2,820 ت
افزودن به سبد خرید
شیر عسل 1 لیتر میهن

8,000 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر عسل 1.5 درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه
3,000 ت 2,820 ت
افزودن به سبد خرید
شیر عسل 200 میلی لیتری کاله

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر عسل 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 1 لیتر میهن

8,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 200 میلی لیتری روزانه

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 200 میلی لیتری کاله

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 200 میلی لیتری میهن

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
%16
شیر کاکائو 1.5 درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه
3,000 ت 2,520 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 2 درصد چربی 1 لیتری کاله

9,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 2.5 درصد چربی 1 لیتری عالیس

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو کم چرب 1000 گرمی پگاه

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو نیم چرب 1 لیتری روزانه

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

9,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1 لیتری میهن

9,500 ت
افزودن به سبد خرید
%3
شیر کم چرب 1.5 درصد 1 لیتری پگاه
7,000 ت 6,790 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1.5 درصد 1 لیتری کاله

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 200 میلی لیتری میهن

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب غنی شده 1 لیتری روزانه

8,200 ت
افزودن به سبد خرید
%15
شیر کم لاکتوز کم چرب حاوی D3 و کلسیم 1 لیتری پگاه
8,000 ت 6,800 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 1 لیتری عالیس

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 200 میلی لیتری روزانه

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 200 میلی لیتری عالیس

3,850 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر موز با چربی 1.5 درصد 1 لیتری پگاه
10,000 ت 9,400 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز با چربی 2.5 درصد 1 لیتری کاله

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز فرادما 200 میلی لیتری میهن

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر نارگیل 0.5 درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه
3,000 ت 2,820 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نارگیل 2/5 درصد چربی 1 لیتری عالیس

14,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نارگیل 200 میلی لیتری عالیس

4,000 ت
افزودن به سبد خرید
%3
شیر نیم چرب 1 لیتری پگاه
7,350 ت 7,130 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نیم چرب 1.5 لیتری پگاه

15,500 ت
افزودن به سبد خرید
%8
شیر نیم چرب 2.5 درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه
2,000 ت 1,840 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر هویج 1.5 درصد چربی 1000 گرم پگاه
10,000 ت 9,400 ت
افزودن به سبد خرید
محدوده قیمت:
  • فقط کالاهای موجود
  • رژیمی:
برند:
تولید:
چربی:
نوع:
طعم: