کالاهای گروه «شیر»

دسر نوشیدنی شکلاتی 1 لیتری کاله

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
دسر نوشیدنی موزی 1 لیتری کاله

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب 1 لیتری میهن

7,400 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب 200 میلی لیتری روزانه

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب 200 میلی لیتری میهن

2,000 ت
افزودن به سبد خرید
%3
شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری پگاه
7,400 ت 7,178 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری روزانه

7,400 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب فرادما 1 لیتری کاله

7,400 ت
افزودن به سبد خرید
شیر تازه پر چرب 3 درصد 1 لیتری عالیس

7,400 ت
افزودن به سبد خرید
شیر تازه کم چرب 200 میلی لیتری عالیس

2,800 ت
افزودن به سبد خرید
%5
شیر توت فرنگی 1 لیتری میهن
8,000 ت 7,600 ت
افزودن به سبد خرید
شیر توت فرنگی 125 میلی لیتری دنت

2,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر توت فرنگی 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر خرما 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر زعفران 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
%4
شیر طالبی 1 لیتری میهن
8,000 ت 7,680 ت
افزودن به سبد خرید
%3
شیر طالبی 2.5 درصد چربی 1 لیتری کاله
8,000 ت 7,760 ت
افزودن به سبد خرید
شیر طالبی 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر طالبی غنی شده 200 میلی لیتری کاله

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
%4
شیر عسل 1 لیتر میهن
8,000 ت 7,680 ت
افزودن به سبد خرید
شیر عسل 200 میلی لیتری کاله

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر عسل 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 1 لیتر میهن

8,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
%4
شیر کاکائو 1 لیتری میهن
8,000 ت 7,680 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 2 درصد چربی 1 لیتری کاله

9,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 2.5 درصد چربی 1 لیتری عالیس

8,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 200 میلی لیتری میهن

2,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

7,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1 لیتری میهن

7,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1.5 درصد 1 لیتری کاله

7,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 200 میلی لیتری میهن

2,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر مالت 200 میلی لیتری عالیس

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
%4
شیر موز 1 لیتری عالیس
8,500 ت 8,160 ت
افزودن به سبد خرید
%4
شیر موز 1 لیتری میهن
8,000 ت 7,680 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 200 میلی لیتری عالیس

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 200 میلی لیتری میهن

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز با چربی 1.5 درصد 1 لیتری پگاه

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
%3
شیر موز با چربی 2.5 درصد 1 لیتری کاله
8,000 ت 7,760 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز فرادما 200 میلی لیتری میهن

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نارگیل 2/5 درصد چربی 1 لیتری عالیس

8,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نیم چرب 1 لیتری پگاه

7,350 ت
افزودن به سبد خرید
%3
شیر نیم چرب 1.5 لیتری پگاه
11,000 ت 10,670 ت
افزودن به سبد خرید
محدوده قیمت:
  • فقط کالاهای موجود
  • رژیمی:
برند:
تولید:
چربی:
نوع:
طعم: