کالاهای گروه «شیر»

دسر نوشیدنی شکلاتی 1 لیتری کاله

15,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب 1 لیتری میهن

10,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب 200 میلی لیتری میهن

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر پر چرب فرادما 1 لیتری کاله

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر تازه بدون لاکتوز کم چرب 1 لیتر میهن

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر توت فرنگی 1 لیتری میهن

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر توت فرنگی 200 میلی لیتری میهن

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر خرما 200 میلی لیتری میهن

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر زعفران 200 میلی لیتری میهن

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر طالبی 1 لیتری میهن

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر طالبی 1.5 درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه
3,000 ت 2,820 ت
افزودن به سبد خرید
شیر طالبی 200 میلی لیتری میهن

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر عسل 1 لیتر میهن

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر عسل 200 میلی لیتری کاله

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر عسل 200 میلی لیتری میهن

4,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 1 لیتر میهن

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 200 میلی لیتری کاله

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر قهوه 200 میلی لیتری میهن

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 1 لیتری میهن

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 2 درصد چربی 1 لیتری کاله

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کاکائو 200 میلی لیتری میهن

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1 لیتری میهن

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1.5 درصد 1 لیتری پگاه

9,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر کم چرب 1.5 درصد 1 لیتری کاله

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 1 لیتری عالیس

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 1 لیتری میهن

13,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 200 میلی لیتری روزانه

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز 200 میلی لیتری عالیس

3,850 ت
افزودن به سبد خرید
%6
شیر موز با چربی 1.5 درصد 1 لیتری پگاه
10,000 ت 9,400 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز با چربی 2.5 درصد 1 لیتری کاله

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر موز فرادما 200 میلی لیتری میهن

4,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نارگیل 2/5 درصد چربی 1 لیتری عالیس

14,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نارگیل 200 میلی لیتری عالیس

4,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نارگیل 200 میلی لیتری میهن

4,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نیم چرب 1 لیتری پگاه

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر نیم چرب 1.5 لیتری پگاه

15,500 ت
افزودن به سبد خرید
شیر هویج 1.5 درصد چربی 1000 گرم پگاه

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
شیر هویج کم چرب 200 میلی لیتری پگاه

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
محدوده قیمت:
  • فقط کالاهای موجود
  • رژیمی:
برند:
تولید:
چربی:
نوع:
طعم: