بیشترین تخفیف‌های گروه «خواروبار»

%7
سویا ریز دانه 200 گرم شادینو
3,500 ت 3,255 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
38,900 ت 36,177 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لپه 900 گرمی گلستان
36,900 ت 34,317 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
38,500 ت 35,420 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
38,500 ت 35,420 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
30,900 ت 28,737 ت
افزودن به سبد خرید
%6
ماش 900 گرم گلستان
29,900 ت 28,106 ت
افزودن به سبد خرید
%8
عدس 900 گرم گلستان
32,500 ت 29,900 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
38,900 ت 36,177 ت
افزودن به سبد خرید
%8
گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان
10,900 ت 10,028 ت
افزودن به سبد خرید

پرفروش ترین‌های گروه «خواروبار»

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

2,400 ت
افزودن به سبد خرید
روغن مخصوص سرخ کردن 810 گرمی بهار

9,650 ت
افزودن به سبد خرید
رشته آش سنتی 500 گرم رشد

7,950 ت
افزودن به سبد خرید
ورمیشل آشیانه ی 200 گرمی رشد

3,600 ت
افزودن به سبد خرید
جو پوست کنده 300 گرمی گلها

9,000 ت
افزودن به سبد خرید
%7
سویا ریز دانه 200 گرم شادینو
3,500 ت 3,255 ت
افزودن به سبد خرید
شکر قهوه ای 600 گرم آستانه

27,000 ت
افزودن به سبد خرید
روغن مایع مخلوط 810 گرم هایلی

9,650 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
38,900 ت 36,177 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لپه 900 گرمی گلستان
36,900 ت 34,317 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
38,500 ت 35,420 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
30,900 ت 28,737 ت
افزودن به سبد خرید
%6
ماش 900 گرم گلستان
29,900 ت 28,106 ت
افزودن به سبد خرید
%8
عدس 900 گرم گلستان
32,500 ت 29,900 ت
افزودن به سبد خرید