کالاهای پیشنهادی گروه «خواروبار»

ماکارونی فرمی مته ای 500 گرمی مانا

4,450 ت
افزودن به سبد خرید

بیشترین تخفیف‌های گروه «خواروبار»

%8
بلغور جو 300 گرمی گلها
5,680 ت 5,226 ت
افزودن به سبد خرید
%10
جو پوست کنده 300 گرمی گلها
5,550 ت 4,995 ت
افزودن به سبد خرید
%8
رشته پلویی 340 گرم گلها
7,400 ت 6,808 ت
افزودن به سبد خرید
%7
سویا ریز دانه 200 گرم شادینو
3,500 ت 3,255 ت
افزودن به سبد خرید
%5
جو پرک 250 گرم شادینو
4,250 ت 4,038 ت
افزودن به سبد خرید
%5
بلغور 500 گرمی شادینو
5,700 ت 5,415 ت
افزودن به سبد خرید
%4
لپه 900 گرم شادینو
28,950 ت 27,792 ت
افزودن به سبد خرید
%4
نخود 900 گرم شادینو
16,300 ت 15,648 ت
افزودن به سبد خرید
%4
لوبیا قرمز 900 گرم شادینو
24,300 ت 23,328 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
30,900 ت 28,428 ت
افزودن به سبد خرید
%8
نخود 900 گرم گلستان
18,500 ت 17,020 ت
افزودن به سبد خرید
%3
لوبیا چیتی 900 گرم شادینو
30,450 ت 29,537 ت
افزودن به سبد خرید
%4
جو پوست کنده 700 گرمی شادینو
7,000 ت 6,720 ت
افزودن به سبد خرید
%2
لپه 900 گرمی گلستان
36,900 ت 36,162 ت
افزودن به سبد خرید
%2
ماش 900 گرم گلستان
29,900 ت 29,302 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
38,900 ت 35,788 ت
افزودن به سبد خرید
%3
گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان
10,900 ت 10,573 ت
افزودن به سبد خرید
%3
بلغور جو 900 گرم گلستان
11,900 ت 11,543 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
38,500 ت 35,420 ت
افزودن به سبد خرید
%8
لپه 900 گرم گلستان
36,500 ت 33,580 ت
افزودن به سبد خرید

پرفروش ترین‌های گروه «خواروبار»

کشمش بی دانه 100 گرم گلستان

5,900 ت
افزودن به سبد خرید
زرشک قرمز 40 گرمی گلها

10,900 ت
افزودن به سبد خرید
%8
بلغور جو 300 گرمی گلها
5,680 ت 5,226 ت
افزودن به سبد خرید
%10
جو پوست کنده 300 گرمی گلها
5,550 ت 4,995 ت
افزودن به سبد خرید
نودل مرغ 75 گرمی الیت

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گرمی بهار

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک دو سر 20 دقیقه 500 گرم هاتی کارا

29,500 ت
افزودن به سبد خرید
رشته فور با چاشنی مرغ 77 گرم هاتی کارا

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
سویا ریز دانه 200 گرمی گلها

5,500 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 170 گرمی گلها

6,950 ت
افزودن به سبد خرید