انبه درجه یک 500 گرمموجود نیست!

 • تولید

  ایران

 • نوع

  انبه

 • سایز

  بزرگ

 • تعداد تقریبی

  1

 • کیفیت

  تازه بار