هلو درجه یک 1 کیلوموجود نیست!

 • تولید

  ایران

 • نوع

  هلو نوبر کوچک

 • تعداد تقریبی

  10

 • کیفیت

  تازه بار