کالاهای گروه «ترشی و شور»

ترشی اسپانیایی با سس مخصوص 650 گرمی بدر

17,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی آلبالو 670 گرمی سحر

7,800 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی انگور 670 گرمی سحر

9,900 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی بادمجان نازخاتون 650 گرمی بدر

8,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی بندری 670 گرمی مهرام

9,200 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی بندری مخلوط تند 640 گرمی سحر

8,600 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی سیر گل 700 گرمی مهرام

9,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی سیر مروارید 660 گرمی سحر

17,000 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی سیرگل 670 گرمی مجید

13,300 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی فلفل 650 گرمی مجید

4,550 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر

8,900 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز

8,900 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی کاپاریس 210 گرمی ترقی

7,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی کاپاریس ویژه 640 گرمی سحر

14,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی کلم قرمز 630 گرمی بدر

7,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته 630 گرمی بدر

8,900 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته 630 گرمی یک ویک

5,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته 640 گرمی سحر

5,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته 700 گرمی اروم آدا

5,950 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر

9,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط 440 گرمی مهرام

4,900 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط 550 گرمی بهروز

4,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط 630 گرمی بدر

8,900 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط 660 گرمی مهرام

4,850 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی موسیر 485 گرمی مهرام

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی موسیر 650 گرمی سحر

13,000 ت
افزودن به سبد خرید
ترشی موسیر 670 گرمی مجید

20,000 ت
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز 680 گرمی سمیه

7,700 ت
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز 680 گرمی مهرام

8,600 ت
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز 700 گرمی اروم آدا

7,100 ت
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه 640 گرمی سحر

8,500 ت
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه 680 گرمی محسن

8,950 ت
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه 680 گرمی مهرام

8,200 ت
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده 500 گرمی محسن

14,900 ت
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده 700 گرمی محسن

18,900 ت
افزودن به سبد خرید
زیتون شور با هسته 670 گرمی مجید

13,000 ت
افزودن به سبد خرید
زیتون شور با هسته 680 گرمی بیژن

16,500 ت
افزودن به سبد خرید
زیتون شور سبز با هسته 650 گرمی پیک

15,990 ت
افزودن به سبد خرید
مخلوط شور 700 گرمی اروم آدا

5,950 ت
افزودن به سبد خرید
محدوده قیمت:
  • فقط کالاهای موجود
برند:
تولید:
نوع:
طعم: