کالاهای گروه «حبوبات و غلات»

بلغور جو 300 گرمی گلها

3,650 ت
افزودن به سبد خرید
پرشته 500 گرمی فله

4,000 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 170 گرمی گلها

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 500 گرمی فله

4,000 ت
افزودن به سبد خرید
جو سوپ 500 گرمی فله

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
دال عدس 500 گرمی فله

4,500 ت
افزودن به سبد خرید
ذرت 200 گرمی گلها

3,900 ت
افزودن به سبد خرید
ذرت درجه یک آمریکایی 500 گرمی فله

7,200 ت
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرمی آذوقه

12,980 ت
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرمی گلستان

12,900 ت
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرمی همگل

14,000 ت
افزودن به سبد خرید
عدس آش ریز 500 گرمی فله

4,500 ت
افزودن به سبد خرید
عدس آش ریز قرمز 500 گرمی فله

4,500 ت
افزودن به سبد خرید
عدس پلویی 500 گرمی فله

4,500 ت
افزودن به سبد خرید
عدس درشت 900 گرمی سبلان

14,800 ت
افزودن به سبد خرید
گندم پرک 170 گرمی گلها

3,500 ت
افزودن به سبد خرید
گندم پوست کنده 300 گرمی گلها

3,800 ت
افزودن به سبد خرید
گندم حلیم 500 گرمی فله

3,000 ت
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرمی سبلان

17,900 ت
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرمی گلزار

15,900 ت
افزودن به سبد خرید
لپه آذرشهر درجه یک 500 گرمی فله

6,200 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا چشم بلبلی 500 گرمی فله

12,000 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان

16,900 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرمی همگل

19,500 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی درجه یک 500 گرمی فله

8,000 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 500 گرمی فله

12,500 ت
افزودن به سبد خرید
%7
لوبیا قرمز 500 گرمی فله
6,750 ت 6,278 ت
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز درشت 500 گرمی فله

8,750 ت
افزودن به سبد خرید
لیمو عمانی بزرگ مصری 130 گرمی فله

10,000 ت
افزودن به سبد خرید
لیمو عمانی شیرازی 100 گرمی فله

8,000 ت
افزودن به سبد خرید
ماش 500 گرمی فله

7,000 ت
افزودن به سبد خرید
نخود 500 گرمی فله

5,500 ت
افزودن به سبد خرید
نخود 900 گرمی سبلان

18,900 ت
افزودن به سبد خرید
جو پرک 200 گرمی برتر


موجود نیست!
لپه 900 گرمی آذوقه


موجود نیست!
لپه 900 گرمی فامیلا


موجود نیست!
لپه 900 گرمی گلستان


موجود نیست!
ماش 900 گرمی آذوقه


موجود نیست!
نخود 900 گرمی آذوقه


موجود نیست!
نخود 900 گرمی گلستان


موجود نیست!
محدوده قیمت:
  • فقط کالاهای موجود
برند:
تولید:
نوع:
طعم:
سایز:
عملکرد: